สกุลเนตร โลหะกิจ หจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

เครื่องพับ, พับเหล็กตามสั่ง